CONFERENCE

CHANGER CONFERENCE održao je četiri panela na otvorenom, dotičući se tema digitalnog doba i inovativnih načina kreativnog rada.