Tema radionice je geometrija u prostoru u najširem smislu. Kroz sudjelovanje na radionici, cilj je polaznike potaknuti na kreativnost i promišljenje o logici sastavljanja i presavijanja. Istražujemo kako sa svakodnevnim predmetima (slamke + žica te papir) jednostavne 2D oblike možemo pretvarati u 3D strukture. Te novonastale strukture služe ujedno kao male makete za potencijalne skulpture/instalacije na otvorenom. Radionica je namijenjena djeci viših razreda osnovne škole s kojima se tijekom radionice priprema i izvedba malih skulptura na otvorenom planirana zadnji dan radionice.

Voditeljica je Maja Patafta, produkt, tekstilna i grafička dizajnerica.