Architects of Air sinonim je za originalne pneumatičke skulpture što kao jedinstveni umjetnički izričaj još od 80-tih godina prošlog stoljeća razvija Britanac Alan Parkinson, a koje su od tada krasile neka od najatraktivnijih prostora na svijetu poput onog ispred opere u Sydneyu te oduševile stotine tisuća posjetitelja na svim kontinentima.