PROGRAM

Svi su sadržaji osim koncerata na Tvrđavi Sv. Mihovil besplatni.

2308

KONFERENCIJA

 • Radionica: Digitalna garaža (Hrvatsko narodno kazalište) 10:00 – 16:00
 • Predavanje: Ludizam ili Skynet? (Gradska vijećnica) 10:00 – 10:45
 • Predavanje: Blokchain civilizacija (Gradska vijećnica) 11:00 – 11:45
 • Panel: Pametna destinacija (Gradska vijećnica) 12:00 – 12:45
 • Evening sessions: Budimir Lončar – Tehnologija politike (Gradska vijećnica) 20:00 – 21:00
 • Evening sessions: Ivica Mudrinić – Ljudi, korporacije i promjene (Gradska vijećnica) 21:00 – 22:00

GLAZBA

 • DJ Bocca Sofistifunk (Perivoj R. Visanija) 20:00 – 21:00
 • Acrepearls – live techno act (Perivoj R. Visanija) 21:00 – 22:30
 • DJ Bocca Sofistifunk (Perivoj R. Visanija) 22:30 – 01:00

MULTIMEDIJA

 • Davor Antolić – LAST DAYS OF DISCO
  Vedran Perkov – SMETNJE
  Mirjana Vodopija – VORTEX
  Bojan Gagić, Miodrag Gladović – LIGHTUNE
  Ivana Jelavić – V. PARUN MORESOVOM ABECEDOM
  (lokacije u povijesnoj jezgri Šibenika) 20:00 – 00:00
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 21:00 – 21:05
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 23:00 – 23:05

2408

KONFERENCIJA

 • Predavanje: Razgovarate li sa strojevima? (Gradska vijećnica) 10:00 – 10:45
 • Panel: Sadržaj vs. doživljaj (Gradska vijećnica) 11:00 – 11:45
 • Panel: Tajni začin (Gradska vijećnica) 12:00 – 12:45
 • Radionica: Investors’ conference (Hrvatsko narodno kazalište) 13:45 – 19:45
 • Evening sessions: Nick Colgan – The Garden story (Gradska vijećnica) 20:00 – 21:00
 • Evening sessions: Točka preokreta (Gradska vijećnica) 21:00 – 22:00

GLAZBA

 • DJ Bocca Sofistifunk (Perivoj R. Visanija) 20:00 – 21:00
 • Jan Kinčl & Regis Kattie (Perivoj R. Visanija) 21:00 – 23:00
 • DJ Bocca Sofistifunk (Perivoj R. Visanija) 23:00 – 01:00
 • DJ Biella & Astrall (Tvrđava sv. Mihovil) 21:00 – 22:00
 • INNER CIRCLE (Tvrđava sv. Mihovil) 22:00 – 23:30
 • DJ set: Nick Coglan & Bobby Beige (Tvrđava sv. Mihovil) 23:30 – 02:00

MULTIMEDIJA

 • Davor Antolić – LAST DAYS OF DISCO
  Vedran Perkov – SMETNJE
  Mirjana Vodopija – VORTEX
  Bojan Gagić, Miodrag Gladović – LIGHTUNE
  Ivana Jelavić – V. PARUN MORESOVOM ABECEDOM
  (lokacije u povijesnoj jezgri Šibenika) 20:00 – 00:00
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 21:00 – 21:05
 • DJ Bocca Sofistifunk (Hrvatsko narodno kazalište) 23:00 – 23:05

2508

KONFERENCIJA

 • Predavanje: Umjetna inteligencija – oksimoron ili transformativni alat? (Gradska vijećnica) 10:00 – 10:45
 • Digitalno ili tiskano? (Gradska vijećnica) 11:00 – 11:45
 • Predavanje: IoT vs digitalni tragovi (Gradska vijećnica) 12:00 – 12:45
 • Panel: YouTube Me (Gradska vijećnica) 13:00 – 13:45
 • Radionica: Leadership tournament (Hrvatsko narodno kazalište) 13:45 – 19:45

GLAZBA

 • DJ Biella & Astrall (Perivoj R. Visanija) 20:00 – 21:00
 • Super Funk Sessions (Perivoj R. Visanija) 21:00 – 23:00
 • DJ Biella & Astrall (Perivoj R. Visanija) 23:00 – 01:00
 • DJ Fiddly Digits (Tvrđava sv. Mihovil) 21:00 – 22:00
 • DARKO RUNDEK & EKIPA “Apocalypso Now” (Tvrđava sv. Mihovil) 22:00 – 23:30
 • DJ Fiddly Digits (Tvrđava sv. Mihovil) 23:30 – 02:00

MULTIMEDIJA

 • Davor Antolić – LAST DAYS OF DISCO
  Vedran Perkov – SMETNJE
  Mirjana Vodopija – VORTEX
  Bojan Gagić, Miodrag Gladović – LIGHTUNE
  Ivana Jelavić – V. PARUN MORESOVOM ABECEDOM
  (lokacije u povijesnoj jezgri Šibenika) 20:00 – 00:00
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 21:00 – 21:05
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 23:00 – 23:05

2608

GLAZBA

 • DJ Biella & Astrall (Perivoj R. Visanija) 20:00 – 21:00
 • YGT live (Perivoj R. Visanija) 21:00 – 22:00
 • DJ Fiddly Digits (Perivoj R. Visanija) 22:00 – 01:00
 • DJ Fiddly Digits (Tvrđava sv. Mihovil) 20:30 – 21:30
 • JESSIE WARE (Tvrđava sv. Mihovil) 21:30 – 23:00
 • DJ Fiddly Digits (Tvrđava sv. Mihovil) 23:00 – 02:00

MULTIMEDIJA

 • Davor Antolić – LAST DAYS OF DISCO
  Vedran Perkov – SMETNJE
  Mirjana Vodopija – VORTEX
  Bojan Gagić, Miodrag Gladović – LIGHTUNE
  Ivana Jelavić – V. PARUN MORESOVOM ABECEDOM
  (lokacije u povijesnoj jezgri Šibenika) 20:00 – 00:00
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 21:00 – 21:05
 • Changer 3D mapping (Hrvatsko narodno kazalište) 23:00 – 23:05