Kontakt za medije

AKREDITIRANJE

Ime i prezime*

Medij - naziv redakcije *

Email *

Broj telefona *

Funkcija *

CHANGER PRESS CLIPPING:
(wetransfer.com, jumbo.iskon.hr, dropbox.com ili slično)


Produkcijski sistemi d.o.o. potvrđuju da će sve osobne podatke koji se prenose isključivo radi evidencije i dodjele medijskih akreditacija, odnosno radi ostvarivanja povlaštenog pristupa sadržajima Changera,  čuvati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka te da ih neće koristiti u druge svrhe.