RADIONICE

Changer u suradnji s organizacijskim partnerom konferencije – Algebrom, vam donosi tri besplatne radionice, gdje se možete upustiti u digitalni marketing, AdWords i SEO na “Digitalnoj garaži”, pretvoriti poslovnu ideju u stvarnost na “Investors’ Conference” ili postati CEO/CFO/CIO i inovativno rješavati poslovne probleme na “Leadership Tournamentu”.

Detaljne opise i prijave na besplatne radionice potražite na sljedećim linkovima:

23 08 Google Garage
23 08 Google Garage
/ digitalni marketing /
/ AdWords /
/SEO /
...
 24 08 Investors' Conference
24 08 Investors' Conference
/ razvijte poslovnu ideju s vrhunskim stručnjacima /
25 08 Leadership Tournament
25 08 Leadership Tournament
/ inovativno rješavajte poslovne probleme /